WIECZÓR PAMIĘCI 2019

Serdecznie zapraszamy do wspólnego upamiętnienia
bohaterów walk o niepodległą Polskę w latach 1918–1920,
Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego
oraz Żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie
w 71. rocznicę rozstrzelania rtm. Witolda Pileckiego.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 20.00 na placu przed kinem TON,
w którym po wojnie władze komunistyczne skazywały na śmierć
Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

* MILE WIDZIANE FLAGI BIAŁO-CZERWONE *

WP-2019-plakat

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
- część słowno-muzyczna
- złożenie wieńców pod tablicami pamięci przed kinem TON
– apel pamięci
- przemarsz pod pomniki: Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie i pomnik „Inki” oraz
złożenie wieńców i zniczy
- zakończenie uroczystości pod pomnikiem „Inki”

———————————————————————————————————————————–

Organizator: Fundacja Patria Mater

we współpracy z:

  • Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis

  • Młodzieżą Wszechpolską

  • Patriotyczną Jagiellonią

  • Pierwszą Parafialną Drużyną Harcerską Faustyna

  • Stowarzyszeniem Kibiców Jagiellonii „Dzieci Białegostoku”

  • WIR-em – Klubem Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku

———————————————————————————————————————————–

Wieczór Pamięci objęty został Honorowym Patronatem

ARCYBISKUPA ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

AB-logo


INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

IPN-logo

oraz

PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

Kuratorium-Bialystok

———————————————————————————————————————————–