Młodzież w podziemiu niepodległościowym

Walczące z okupantem sowieckim
NIEPOEDLEGŁOŚCIOWE  ORGANIZACJE  MŁODZIEŻOWE
BIAŁYSTOK

mlodz-org-podz

1. Białe Orły – VII 1951 – XII 1953, d-ca Czesław Domalewski „Zawisza”, dywersyjna, propagandowa, 16.

2. Biały Sztandar – lato 1948 – VI 1950, d-ca Edward Korolczuk „Orle Oko”, „Rodak”, propagandowa, 5 (w VI 1950 zapoczątkowała Chrześcijańsko-Demokratyczny Ruch Podziemny).

3. Chrześcijańsko-Demokratyczny Ruch Podziemny – VI–IX 1950, d-ca Edward Korolczuk „Orle Oko”, „Rodak”, propagandowa, 14 (powstała z połączenia organizacji Biały Sztandar i Białe Orły).

4. Marway – IV 1949 – III 1950, d-ca Józef Zadykowicz, propagandowa, 6.

5. Młody Las – jesień 1949 – I 1952, d-ca Ryszard Malinowski „Młot”, dywersyjna, 9.

6. Mściwa Trójka, Małokalibrowcy 21 – X 1952 – IV 1953, d-ca Zbigniew Bakun „Samobójca”, dywersyjna, propagandowa, 3 (od końca X 1952 jako Małokalibrowcy 21).

7. Polska Młodzież Zbrojna – IV 1947 – V 1950, d-ca Romuald Siemieńczuk „Grot”, dywersyjna, 7.

8. Polska Organizacja Podziemna – VIII 1951 – III 1952, d-cy: Stanisław Malinowski, od X 1951 Hipolit Rożnowski, dywersyjna, 15.

9. Polska Organizacja Walki o Wolność i Niepodległość; Białe Orły (również: Związek Białych Orłów) – VI 1949 – VI 1950, d-ca Czesław Malinowski „Strzała”, propagandowa, 5.

źródło: Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego